iswinoujscie.pl • Niedziela [15.05.2022, 19:49:19] • Polska

XXXIII konferencja Europa Karpat

XXXIII konferencja Europa Karpat

fot. Organizator

Międzynarodowa konferencja Europa Karpat po raz kolejny zgromadziła polityków, naukowców i samorządowców z krajów regionu karpackiego: Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech, Litwy, Węgier, Rumunii, Mołdawii, a także przedstawicieli Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. W dniach 13-14 maja 2022 r. w Krasiczynie (woj. podkarpackie) eksperci omawiali m.in. kwestie dotyczące rozwoju transportu w Europie Środkowej.

W wydarzeniu uczestniczyli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wiceminister Rafał Weber, a także wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk oraz przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk.

W debacie na temat Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który jest kompleksowym instrumentem wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wiceminister Rafał Weber przedstawił efekty rządowego programu.

– Priorytetem obecnego rządu jest budowa spójnego układu komunikacyjnego kraju. Nie uda się to bez rozwoju i poprawy jakości sieci dróg lokalnych. W latach 2019-2021 prawie 10 tysięcy zadań na drogach gminnych i powiatowych otrzymało dofinansowanie, a łączna wartość środków przyznanych na ten cel wyniosła prawie 10 mld zł. W 2022 r. dofinansowanie z RFRD przyznane na poprawę parametrów technicznych dróg samorządowych i zwiększenie na nich bezpieczeństwa ruchu drogowego to 2,7 mld zł – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Podczas panelu „Rozwój komunikacji w Europie Środkowej. Wschód – Zachód – Północ – Południe" dyskutowano o transgraniczych możliwościach rozwoju regionu i wspólnych projektach inwestycyjnych. Odnosząc się do integracji krajów karpackich minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przedstawił główne założenia rozwoju infrastruktury w Polsce w kontekście strategii makroregionalnej.

– Obecne tragiczne wydarzenia na Ukrainie potwierdziły słuszność przyjętych kilka lat temu przez Polskę założeń, kiedy postanowiliśmy dokonać redefinicji kierunków rozwoju polskiej infrastruktury transportowej. Doceniliśmy wagę połączeń północ-południe w systemie transportowym Polski, co nie miało do tej pory miejsca. Zmiana ta wspólnie z rozwojem koncepcji geopolitycznej Trójmorza, która daje szansę na owocną współpracę, rozwój i budowę dobrobytu jakiego w regionie nie było od stuleci w pełni wpisuje się w potrzebę chwili. Kluczowy stał się szlak Via Carpatia, który na naszych oczach staje się faktem. Projekt ten obejmuje również odnogi na Ukrainie, prowadzące od Dorohuska do Kijowa przez Łuck oraz od Hrebennego, Medyki przez Lwów i Tarnopol do Odessy oraz do granicy z Rumunią w pobliżu Suczawy. Dziś, po agresji Rosji na Ukrainę, jeszcze wyraźniej widzimy, jak dalekosiężna była wizja śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury podkreślił, że prowadzone przez Polskę i państwa sąsiednie inwestycje są również motorem rozwoju gospodarczego.

– Via Carpatia jest drogą życia dla wschodniej Polski, a patrząc szerzej Europy Środkowo-Wschodniej. Bez wątpienia przyczynia się do usuwania opóźnień w rozwoju nowoczesnego systemu infrastruktury transportowej w naszej części świata. W dłuższej perspektywie jej realizacja pozytywnie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności regionu jako miejsca do inwestowania, pobudzi wzrost zatrudnienia, a także zwiększy wymianę zagraniczną i mobilność obywateli. Konsekwentnie dążymy do rozwoju naszych szlaków transportowych – dodał minister A. Adamczyk.

Podczas konferencji rozmawiano także o szerokich konsekwencjach jakie dla systemu transportowego Europy spowodowała wojna na Ukrainie.

– Wojna na Ukrainie to wydarzenie, które znacząco wpłynęło na system transportowy Polski i państw naszego regionu, regionu Trójmorza. W pierwszych tygodniach wojny nasze sieci transportowe musiały zapewnić możliwość sprawnego przemieszczania się wielkiej liczby uchodźców. Polski sektor transportowy, w szczególności polscy kolejarze, a także nasi partnerzy z innych krajów UE, cały czas stają na wysokości zadania. W tych nowych okolicznościach jednym z wyzwań jest zapewnienie spójności komunikacyjnej regionu z ukraińskim systemem transportowym – zaznaczył minister Andrzej Adamczyk.

Konferencja Europa Karpat już od 11 lat łączy polskich i zagranicznych parlamentarzystów, samorządowców oraz naukowców w dyskusji na temat rozwoju obszaru Karpat. Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest Kancelaria Sejmu.

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Infrastruktury

Źródło: http://www.mmswinoujscie.pl/artykuly/75221/